Data analyse

Data omzetten in uitvoerbare informatie, daar draait het om.
De Databoerin gebruikt hiervoor het dataplatform van GeoPard Agriculture.

GeoPard Agriculture geeft je inzicht in je percelen en de variatie binnen de percelen. Want ieder veld is per definitie heterogeen. Kennis over de variatie in het veld is de basis om hierop in te spelen, door variabele dosering, of gerichte veldbezoeken en bemonstering.

Wat is GeoPard Agriculture?
  • een precisielandbouw oplossing die inzicht geeft over elk veld en de gewasontwikkelingpatronen weergeeft
  • een analyse oplossing om alle ruimtelijke data (incl. satellietdata, bodemdata, opbrengstdata, topografie etc.) van je percelen te analyseren
  • automatische gegenereerde management zones op basis van meerdere jaren en actuele satellietbeelden, bodem- en opbrengstdata
  • taakkaarten voor bemesting, poten en zaaien, gewasbescherming etc.
  • fieldscouting voor gerichte veldbezoeken en bemonstering
Gratis een paar weken proberen? Vraag hier een account aan.
Zelf aan de slag, of liever met ondersteuning?

Het is aan jou de keuze. Neem contact op de mogelijkheden te bespreken.

“Er is zoveel mogelijk!”

Vertel ons over de vraagstukken waar je een oplossing voor zoekt en samen werken we naar het resultaat

Satellietbeelden met een achief van meerdere jaren

+

Bodemdata uit bodemscan, zoals van onze SoilXplorer e.a.

+

Opbrengstdata uit combine, aardappelrooier e.a.

=

Taakkaarten op basis van
meerdere jaren & meerdere lagen voor bemesting, poten en zaaien, gewasbescherming, groeiregulatie en beregening


Laten we samen werken aan resultaten.