Drone-data

@PilotonDemand

Wij vliegen met professionele drones, die uitgerust zijn met een multispectraal camera. Hiermee meten we de lichtreflectie van een gewas in verschillende kleurbanden. Op basis van de reflecties in zowel hetzichtbare licht als het niet-zichtbare nabij-infrarood licht worden gewasindexen (bijvoorbeeld NDVI of Red Edge) berekend als maat voor biomassa of opgenomen stikstof.

Drones bieden op die manier inzicht in gewasontwikkeling voordat verschillen met het blote oog zichtbaar zijn en met nauwkeurigheid tot op plantniveau.

Op basis hiervan biedt De Databoerin bruikbare informatie waarmee je tijdig en gericht bijstuurt met bemesting en gewasbescherming.

@databoerin

We maken kaarten voor gerichte scouting van het gewas of taakkaarten voor plaatsspecifieke bemesting of gewasbescherming