Meer weten over de resultaten van het MAXSUS project?

PROJECT SPANDOEK

Het project #MAXSUS, Maximum sustainable, is een samenwerking tussen
3 Drentse akkerbouwers ondersteund door De Databoerin
en is mogelijk gemaakt door #ELFPO.
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

In de loop van het project hebben de deelnemers met verschillende technieken en systemen geëxperimenteerd. Hiervan zijn factsheets gemaakt, met een korte beschrijving en wat voor- en nadelen per toepassing. Klik op de link op de foto om het facsheet te downloaden.

Overzicht van de berichten

Bodem in kaart

In de praktijk van precisielandbouw zien we vaak dat de eerste stap bestaat uit de gegevens over de boerderij, zoals van de bodem en het gewas, letterlijk in kaart. Hierdoor wordt de variatie in het veld goed zichtbaar en daarmee tastbaarder. De herkenning van de verschillen leidt tot de bewustwording bij de boeren dat ze…

verder lezen

GEWASINDEX – hulp bij precisielandbouw

Een van de projecten die De Databoerin begeleidt is MAXSUS. Om met precisielandbouw resultaten te behalen is data een essentieel onderdeel. In 2018 zijn de deelnemes begonnen met data verzamelen op een groot aantal percelen. In dit artikel zal ik in gaan op het interpreteren van de gewasindexdata. MAXSUS is als project gestart vanuit de…

verder lezen

DUURZAAM BEREGENEN

Zuinig met water De laatste jaren hebben wel bewezen dat beregening steeds belangrijker wordt om de opbrengsten op niveau te houden. Lange droge perioden en zelfs een hittegolf doen de gewassen geen goed. Wanneer je met de beregening het vochtgehalte in de bodem op peil kunt houden, kun je zorgen dat het gewas in goede…

verder lezen

Smart Farming informatie-cyclus

In het MAXSUS project hebben we ons gericht op de Smart Farming informatiecyclus, zoals hieronder aangegeven. Voordat je met precisielandbouw kunt sturen en een taakkaart kunt uitvoeren, moet je beginnen met dataverzamelen.  Om de gegevens in hun onderlinge samenhang te bekijken is de interpretatiestap nodig. Er zijn in wetenschappelijke studies wel wat gewasgroeimodellen ontwikkeld, maar…

verder lezen

Volg mij

Blijf op de hoogte van het project

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.