Data collectie

Smart farming, ook wel Digital farming genoemd, bestaat uit het verzamelen, analyseren en delen van data en informatie in de landbouw met gebruik van o.a. sensoren..
Smart farming bevat ook Precisielandbouw toepassingen, maar is breder dan dat.

Smart Farming begint met data.

De bodem en het weer bepalen de groei-omstandigheden voor de gewassen. Maar ook de ontwikkeling van het gewas zelf is een goede graadmeter voor de omstandigheden. Als boer wil je zorgen voor de beste omstandigheden voor iedere plant, zodat zij optimaal zich kunnen ontwikkelen. De Databoerin brengt de bodem en het gewas zo goed mogelijk in kaart, zodat je uitvoerbare informatie hebt waar je op kunt gaan sturen.

Data over de bodem, het gewas en het weer vormen de basis om inzicht te krijgen en de meest duurzame keuzes te maken. Wanneer er zich problemen in de bodem voordoen, zoals storende lagen of sterke variatie in samenstelling, dan heb je gegevens nodig om daarop te sturen. Wanneer het gewas zich niet overal gelijk ontwikkelt, door vocht of bemestingtekort, dan heb je gegevens nodig om de juiste maatregelen te treffen.

Er zijn zoveel mogelijkheden!

in het veld, in de lucht of van openbare bronnen

Voor elk vraagstuk en voor elk budget zijn er relevante gegevens die bijdragen aan een oplossing. Wanneer je twijfelt over welke data het best geschikt is om een vraagstuk op te lossen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

De Databoerin werkt samen met verschillende aanbieders om je zoveel mogelijk relevante data te leveren. Uiteraard kun je ook de data die je zelf al verzameld hebt bij ons terecht.

Satellietbeelden

Voor het monitoren van gewassen bieden satellieten multi-spectrale beelden.

FIELD FROM SPACE biedt eenvoudig en laagdrempeling de mogelijkheid om 1 of meerdere beelden te bestellen.

Dronebeelden

Voor meer detail en meer flexibiliteit bieden drones een uitkomst. De drones kunnen worden voorzien van zowel een multispectrale camera als een thermische camera.

AGRISCAN biedt inspectie en advies;
van vluchtplanning tot taakkaart

SoilXplorer

Breng de bodem in kaart om te gebruiken als basis voor taakkaarten.

Neem contact op met DE DATABOERIN voor een bodemscan, indien gewenst in combinatie met bodemmonsters op basis van de geïdentificeerde bodemzones.

Bodemvochtsensoren

Met de juiste timing van beregening, niet te vroeg en niet te laat, houd je het gewas in goede conditie en wordt extra werk en extra kosten voorkomen.

DE DATABOERIN levert draadloze sensoren om op afstand het bodemvocht te volgen.

Voor €98 per jaar wilt u deze informatie toch niet missen.


Laten we samen werken aan resultaten.