Data voor Smart Farming

Smart farming, ook wel Digital farming genoemd, begint met data.
‘Zonder data, geen analyse en geen inzicht.’


Smart Farming begint met data.

Elke boer heeft inzicht nodig in de bodem, het gewas en het weer.
Bodem- en gewasdata vormen daarmee de basis om te zorgen voor de beste omstandigheden voor iedere plant.
Om de meest duurzame keuzes te maken voor het acties van morgen, of het bouwplan van volgend jaar, is een datagedreven aanpak ….
Voor elk vraagstuk en voor elk budget zijn er relevante gegevens die bijdragen aan een oplossing. Wanneer je twijfelt over welke data het best geschikt is om een vraagstuk op te lossen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

De Databoerin brengt voor haar klanten de bodem en het gewas zo goed mogelijk in kaart, zodat zij uitvoerbare informatie hebben om op te sturen.

Er zijn zoveel mogelijkheden!

in het veld, in de lucht of van openbare bronnen

De bodem en het weer bepalen de groei-omstandigheden voor de gewassen. Maar ook de ontwikkeling van het gewas zelf is een goede graadmeter voor de omstandigheden.
Wanneer er zich problemen in de bodem voordoen, zoals storende lagen of sterke variatie in samenstelling, dan heb je gegevens nodig om daarop te sturen. Wanneer het gewas zich niet overal gelijk ontwikkelt, door vocht- of bemestingtekort, dan heb je gegevens nodig om de juiste maatregelen te treffen.

Databronnen

Bij De Databoerin hebben we veel ervaring met dataverzameling én dataverwerking. We gebruiken verschillende systemen om data voor onze klanten te verzamelen. Uiteraard kunnen we in de meeste gevallen ook data van andere bronnen verwerken.
De databronnen en systemen, die wij zelf ook gebruiken, worden hieronder toegelicht.


Satellietbeelden

Voor het monitoren van gewassen bieden satellieten met multi-spectrale beelden uitkomst.
Er zijn heel wat aanbieders van satellietdata, maar vaak heb je nogal wat kennis nodig om de juiste beelden op te zoeken en specifieke software om ze te gebruiken.

GeoPard Agriculture biedt eenvoudig en laagdrempeling zowel actuele als historische satellietbeelden aan. Als een van de weinigen bieden ze ook de mogelijkheid om data van andere bronnen toe te voegen aan het platform, zodat je ze overzichtelijk per perceel bij elkaar hebt, maar ook om taakkaarten te maken op basis van één of meerdere databronnen

Wil je meer weten over hoe wij het GeoPard Platform gebruiken, vraag dan vrijblijvend een demo aan


Bodemscan

Veel variatie in de ontwikkeling van het gewas is terug te voeren naar de bodem. Om beter inzicht te krijgen in de variatie en daarop te kunnen inspelen is een bodemscan een waardevol hulpmiddel.
Er zijn steeds meer toepassing in de precisielandbouw, die gebruik maken van een bodemscan als basis voor taakkaarten, zoals variabel poten en variabele bodemherbicide en granulaattoepassing.

Bij De Databoerin hebben we een SoilXplorer bodemscan waarmee we voor onze klanten een EC-meting kunnen uitvoeren en in combinatie met bodemmonsters verwerken tot een bodemkaart en/of een taakkaart.


Dronebeelden

Dronebeelden zijn een gedetailleerde aanvulling op satelietbeelden voor het monitoren van gewassen. De flexibiliteit van het vliegen op specifieke momenten en verschillende hoogtes, bieden extra mogelijkheden om gedetailleerd en op het juiste moment beelden van het gewas te verzamelen.
Bij De Datboerin genruiken we een professionele en robuuste drone met een LaQuinta multispectraal camera om gewassen te monitoren. Deze camera is uitermate geschikt voor het vliegen op beperkte hoogte, omdat alle spectrale banden (R,G,B en NIR) opgenomen worden door 1 lens. Tevens heb je dan een hoge resolutie van 2-3 cm.
We maken bijvoorbeeld voor onze opdrachtgevers beelden van praktijkproeven met rassenvergelijkingen en berekenen gewasindexen, zoals NDVI, EVI, RCI, GCI. Daarnaast is het ook mogelijk om onkruid in opkomende gewassen te detecteren of planttellingen uit te voeren.


Bodemvochtsensoren

Vochtvoorziening is en blijft toch een van de meest opbrengstbepalende factoren. Met de juiste timing van beregening, niet te vroeg en niet te laat, houd je het gewas in goede conditie en wordt extra werk en extra kosten voorkomen.
Dan heb je wel informatie nodig over het beschikbare vocht in de bodem, want onze ervaring leert dat er vaak te lang gewacht wordt en het gewas al schade ondervindt.
Bij De Databoerin gebruiken voor onze klanten de Sensoterra sensoren, omdat ze zeer eenvoudig in gebruik zijn en op elk moment en op elke plek kunnen worden geplaatst. Met de app kun je eenvoudig de data inzien.


Weerstation

Tenslotte is informatie over het weer voor elke boer natuurlijk super belangrijk.
Wij gebruiken de Sencrop weerstations. In de praktijk blijken weersgegevens op korte afstand soms behoorlijk te verschillen. Dan is het fijn wanneer je dankzij deze weerstations de beschikking hebben over nauwkeurige, betrouwbare, lokale weerdata. Deze gegevens helpen in het plannen van werkzaamheden, zoals bespuitingen en beregeningen, zowel op basis van de actuele gegevens als op basis van de weersvoorspellingen.

Datasystemen

Data verzamelen is stap één, maar daarna wil je de data natuurlijk ook gebruiken. Soms krijg je data of resultaten toegestuurd als pdf-bestand. Dat is mooi om naar te kijken, maar om het te gebruiken als uitvoerbare informatie heb je er niet veel aan. Bovendien kom je om in de stapels papieren. Wanneer je de echte digitale data in de vorm van een excel, shape of ISOXML bestand krijgt, heb je weer een systeem bij nodig om de gegevens bij elkaar te houden en liefst ook te kunnen combineren.
De systemen, die wij hiervoor het meeste gebruiken, worden hieronder toegelicht.


AgLeader SMS Advanced

Dit systeem is primair gekoppeld aan de toepassingen van AgLeader, maar biedt ook mogelijkheden voor input en output van andere (agrarische) systemen. Wij gebruiken het vaker wanneer we machine-data moeten inlezen, of specifieke taakkaarten op usb moeten zetten.
Als je systeem beter leert kennen, dan biedt het ook mogelijkheden voor data-beheer en analyse, maar om goed te doorgronden wat er precies gebeurt, dat kost wel erg veel tijd.


GeoPard Agriculture

Dit systeem gebruiken we voor het online beheren van eigen databronnen, zoals van bodemscans, opbrengstmeting e.d. samen met de satellietbeelden, die het systeem zelf al levert. Alle data wordt automatisch gekoppeld aan je percelen. Op basis van een of meerdere datasets kunnen analyses worden uitgevoerd, of taakkaarten worden gegenereerd. De resultaten kan een adviseur met een boer delen, en andersom kan een boer data delen met een adviseur of collega. Dit is bijzonder handig wanneer we een taakkaart maken en op deze manier eenvoudig kunnen exporteren en op usb zetten voor uitvoering.


QGIS

QGIS is eigenlijk meer een gereedschapskist met allerlei tools om (geografische) data te visualiseren en te verwerken. Het is opensource en wordt continue verbeterd door een grote groep gebruikers.
Er is ook veel data beschikbaar van openbare bronnen, zoals het hoogtebestand van NL, de bodemkaart (1:50.000) of alle gewaspercelen van NL vanaf 2009.
Deze gereedschapkist en de open data gebruiken we in alle situaties waarin we met de (agrarische) systemen bepaalde data niet kunnen inlezen of verwerken. Ook voor specifieke analyses maken we gebruik van deze tools. Het voordeel van een grote opensource community is dat er voor elk probleem eigenlijk altijd wel al door iemand een oplossing is bedacht, ook buiten de landbouwsector. Omdat het geen kant-en-klaar systeem is, is het vooral geschikt voor specialisten.


GeoDa

Dit is gratis software met krachtige mogelijkheden om ruimtelijk analyses uit te voeren, zoals clustering en regressieanalyse en wordt onderhouden door the Center for Spatial Data Science (CSDS) van de University of Chicago. Deze software gebruiken we vooral in onderzoeken en statische analyses.
Ons streven is om eenmaal uitgekristalliseerde analyses ook op een eenvoudige manier beschikbaar te stellen aan boeren. Hiervoor werken we bij De Databoerin mee aan een open innovatie ontwikkeling van een boerendashboard waarin data van en voor de boer wordt beheerd en databronnen en analyses volledig transparant zijn.


Door onze ervaring met al deze systemen, kunnen we ook anderen helpen om hun databeheer op orde te krijgen of hun eigen analyses uit te voeren.
Ook kunnen we een training bijvoorbeeld in studiegroepverband organiseren.


Heb jij ervaring met systemen, waarvan je denkt dat wij die ook zouden moeten ondersteunen, laat dan een bericht achter, zodat we dit verder kunnen bespreken.


Laten we samen werken aan resultaten.