Uitgelicht

Bodem in kaart

In de praktijk van precisielandbouw zien we vaak dat de eerste stap bestaat uit de gegevens over de boerderij, zoals van de bodem en het gewas, letterlijk in kaart. Hierdoor wordt de variatie in het veld goed zichtbaar en daarmee tastbaarder. De herkenning van de verschillen leidt tot de bewustwording bij de boeren dat ze deze verschillen eigenlijk elk jaar wel op hun veld terugzien, maar niet gebruiken om te sturen.

Hoe breng je dan de variatie in kaart?

Laten we beginnen bij de bodem.
Veel van de variatie in gewasontwikkeling is terug te voeren naar bodemverschillen. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk om te beginnen bij de bodemverschillen. Sinds een aantal jaren zijn er verschillende bodemscans in omloop. Een relatieve nieuwkomer met veel potentie is de SoilXplorer. Deze scan heeft als voordeel, dat eigenlijk het hele jaar door gescand kan worden, omdat de scanner op 30 cm boven de grond kan meten. Ook als er een (opkomend) gewas, een groenbemester, of een stoppel staat, kan de SoilXplorer zijn werk doen.

Met een snelheid tot wel 15 km per uur kan de scan worden uitgevoerd, door parallele banen over het perceel te maken. De software gebaseerd op wetenschappelijke kennis, zorgt voor het samenstellen van een bodemkaart en de indeling in betrouwbare bodemzones.

Service

Bij De Databoerin zijn al een aantal jaren bezig om de boeren hierbij te begeleiden, of dit volledig voor ze te verzorgen. Want zeg nou zelf, als je na een lange dag van de trekker stap heb je toch helemaal geen zin om ook nog eens uitgebreid de verzamelde data te moeten verwerken.
In het kader van het MAXSUS project (mede mogelijk gemaakt door de EU en de provincie Drenthe) hebben we ook de keuze gemaakt voor de SoilXplorer en zijn we begin dit jaar begonnen met de eerste hectares en dat levert een hoop herkenning op.
Dat is SMART FARMING, inzicht krijgen en data-gestuurd werken.

Toepassing

Het in beeld brengen van de verschillen met sensoren en drone- en satellietbeelden is de laatste jaren al aardig uitgekristalliseerd. De vervolgstap om op deze data te gaan sturen is bedrijfsspecifiek. We kunnen leren van de voorbeelden van anderen om de pootafstand of zaaizaad hoeveelheid te variëren op basis van de potentie van de bodem. Of compost of bemesting af te stemmen op de behoefte van de bodem en het gewas. Iedereen doet dat al jaren per perceel, waarom niet per bodemzone als dat kan? Zelfs met aardappelopslag bestrijden kan de link met de bodem worden gelegd, omdat hoeveel opslag die er overblijft afhankelijk kan zijn van de ondergrond.

Belangrijke les

De belangrijkste les is om gewoon ergens te beginnen. Wanneer je helemaal vooraf wilt berekenen hoeveel je kunt besparen of verdienen met precisielandbouw, dan leg je de innovatie stil. Je moet eerst in beeld hebben waar de potentie ligt voor verbetering, of besparing en dat inzicht krijg je door te gaan DOEN. De eerste stappen liggen steeds meer binnen handbereik en kunnen gezet worden tegen redelijke kosten.

Laten we samen werken aan resultaten.

Samen stappen zetten met Smart Farming

Als geinteresseerde in Precielandbouw of Smart Farming is het volgen van NPPL, de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw, aan te raden. Vele nieuwe technieken worden door de deelnemers, onder begeleiding van de deskundigen van de WUR, uitgeprobeerd. Eenvoudig is dat niet, maar er worden stappen gezet. Uit de evaluatie. die onlangs in de Boerderij verscheen, bleek dat van een olievlekwerking nog niet zoveel sprake is. Zonder de begeleiding van de experts, lijkt het toch lastig om stappen te zetten.

Data-gedreven oplossingen

Bij De Databoerin zijn we al een paar jaar bezig om boeren te ondersteunen in het gebruik van data-gedreven oplossingen. Alle nieuwe technologiën beloven een verlichting van de werkzaamheden, maar dat vraagt wel eerst tijd om je de techniek eigen te maken. Dat geldt ook voor nieuwe technologiën, die data genereren, zoals een opbrengstmeter of een drone met een camera voor gewasmonitoring. Ook die vragen tijd om de data goed op te slaan, te verwerken tot bruikbare informatie en te interpreteren, zodat je beslissingen kunt nemen. We merken dat er veel agrarisch ondernemers zijn, die wel willen investeren in de techniek, maar vooral aanlopen tegen het interpreteren van de data.

Al vele jaren wordt er geschreven dat beslissingondersteunende systemen alle problemen gaan oplossen. Ik heb mijn twijfels. Boeren is namelijk een complex vak, elke dag worden op basis van heel veel verschillende informatiebronnen beslissingen genomen. Voorlopig kunnen beslissing-ondersteunende systemen je slechts op onderdelen helpen om op data gebaseerd adviezen te geven. Naar mijn idee zitten we in het stadium dat je met data beter geïnformeerd bent en dus beter onderbouwd beslissingen kunt nemen. Het is aan ons als ’techneuten’ om het boerenvakmanschap te ondersteunen.

Je hoeft geen expert te zijn om rendement te halen uit de mogelijkheden.

Samenwerking met verschillende expertises zie ik als oplossing van dit probleem. De Databoerin zoekt ook de samenwerking op. Wij zijn goed in het verwerken en interpreteren van data, maar als een klant een drone wil kopen, dan moet ik toch echt te raden gaan bij de drone-experts. En als de klant een drone gekocht heeft, dan wil je graag dat de klant geholpen wordt bij het leren bedienen van de drone, maar ook bij het leren verwerking van de data.

De Databoerin is daarom op verschillende vlakken bezig om samenwerking met partners aan te gaan, zodat we samen de klant kunnen ondersteunen van techniek naar toepassing.
Dat kan bestaan uit een basisopleiding tot een begeleidingstraject waarbij de ondernemer steeds beter in staat is zelfstandig zijn Smart Farming doelen te bereiken.

Met Yuneec Experience Center Nederland hebben we onlangs deze samenwerking verder vorm gegeven. Wij staan open voor meer.

Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht

Eerste stappen met Smart Farming

Beginnen met Smart Farming is niet zo moeilijk als het in eerste instantie misschien lijkt. In deze blog neem ik je mee wat er bij komt kijken. Stap voor stap, zodat je gelijk aan de slag kunt.

Wat is Smart Farming eigenlijk precies?

Voor we beginnen, is het misschien handig om toe te lichten wat ik versta onder Smart Farming. Smart Farming is een vernieuwende vorm van landbouw, waarbij veel data gebruikt wordt om beslissingen over de teelt van gewassen beter te onderbouwen. Hierbij gebruik je actuele, historische en ‘op de vierkante meter nauwkeurige’ informatie van teeltplanning tot en met de oogst. Je kunt hierbij denken aan informatie van verschillende bronnen, zoals perceelsgrenzen en bodeminformatie van openbare bronnen, en weersgegvens van het KNMI, maar ook aan oogstgegevens van voorgaande jaren, informatie van bodemscans of bodembemonsteringen van je eigen bedrijf en sensordata van sensoren in het veld tot satellietbeelden uit de ruimte. Het combineren van al deze informatie geeft mogelijkheden voor nieuwe inzichten, betere beslissingen en verhoging van de productiviteit.

Wat verwacht je van Smart Farming?

Het is goed om bij jezelf na te gaan wat je beweegredenen zijn om je in Smart Farming te verdiepen. Dat verschilt nogal van ondernemer tot ondernemer.

Het zou kunnen zijn dat je op een steeds groter wordend bedrijf vooral behoefte hebt aan overzicht, simpel alle gegevens bij elkaar, zodat je de informatie snel kunt opzoeken of vergelijken. Dan heb je een ander stappelplan nodig dan wanneer je met gebruik van precisielandbouw je opbrengsten wilt verhogen. In alle gevallen biedt Smart Farming meer gemak, meer inzicht en meer mogelijkheden voor optimalisatie.

In deze blog beschrijf ik de eerste stappen, die eigenlijk voor iedereen van belang zijn.

Data verzamelen

Wanneer je meer data-gedreven wilt gaan werken, dan zul je eerst data moeten hebben. Denk nou niet direct dat je geen data hebt, want valt meestal reuze mee. En als je zelf de data niet hebt, zijn er allerlei openbare bronnen waar je interessante en bruikbare data vandaan kunt halen. Als je begint met alle data die je hebt eens op te zoeken en te ordenen, dan blijk al heel snel hoeveel data je hebt, maar ook dat als je beter overzicht krijgt met Smart Farming dat het dan ook veel eenvoudiger wordt om er meer gebruik van te maken.

Ik heb zoveel losse overzichtjes en bestandjes….

dat het een enorme winst is om alles overzichtelijk in één systeem te zetten, zodat ik alle informatie per perceel bij elkaar heb.
Veel informatie wordt geleverd in de mail, in een pdf-bestandje of een excel-sheet. Dat is misschien handig voor de leverancier, maar niet voor mij als ondernemer. Ik wil infomatie in een digitaal formaat dat ook in te lezen is een handig datasysteem.

Handig systeem

Wanneer je met begint met Smart Farming, dan is het misschien lastig om een goed systeem te vinden. Wat is een goed en betrouwbaar systeem? Is het simpel genoeg om mee te beginnen en uitgebreid genoeg dat je niet binnen een jaar al tegen de grenzen aanloopt? Het liefste wil je misschien een eenmalige aanschaf van software doen, maar alle systemen zijn op abonnementbasis. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig om de voorgaande stappen ook echt te hebben gedaan. Wat zijn je beweegredenen en wat wil je bereiken? Welke data heb je nu, of zou je in de toekomst willen gebruiken?

Toen ikzelf op zoek was naar een systeem had ik dezelfde vragen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een open systeem. Een systeem waar ik zowel mijn eigen data in kan opslaan, maar ook van mijn percelen direct actuele informatie van satellietbeelden krijg. Een systeem dat mijn eigen data veilig opslaat ‘in de cloud’, zodat ik op elk moment en op elke lokatie inzage heb in de opgeslagen informatie. Maar ook vind ik het belangrijk dat de data alleen gedeeld wordt met anderen als ik daar zelf toestemming voor geef, en als ik de data niet meer wil delen, dan kan ik ook direct het data-delen weer stopzetten. Voor mij is Geopard Agriculture dat systeem. Ik ben er erg tevreden over, vooral omdat het zo overzichtelijk is en veel mogelijkheden heeft voor vergelijkingen en taakkaarten maken.

Slimme naamgeving

In Smart Farming wil je over het algemeen data bij elkaar brengen om te kunnen vergelijken op veldveau. Het is verstandig om voor je veldnamen dus een eenduidelige en herkenbare benaming te kiezen. Vervolgens is een hoofdindeling van de gegevens per perceel handig. Zoals veldgrenzen, bodemdata, sensordata, opbrengstdata en taakkaarten of as-applied-data.. Met een bestandsnaam, die bovendien nog wat extra informatie bevat, hou je overzicht en gaat deze metadata niet verloren. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de datum waarop de data verzameld is en het systeem waarmee de data verzameld is (bijv. VERIS of SoilXplorer voor bodemscan data).

Visualisatie

Een eerste verkenning van de data begint met het visualisatie. Er zijn 2 krachtige manieren om op het oog al belangrijke trends of patronen te herkennen. Dat is door de data te presenteren op een kaart, zoals in Geopard Agriculture, of in een grafiek met bijvoorbeeld de spreiding van de waarden.

Conclusie

Smart farming is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met deze blog heb ik je hopelijk ook op weg geholpen met een paar tips. Mocht je nog extra hulp nodig hebben, stuur dan eens vrijblijvend een bericht.

TIP verder in 2021

TIP gaat door!

Het is voor sommigen misschien een poos stil geweest, maar ondertussen hebben we niet stil gezeten. Laten we met dit bericht weer iedereen bijpraten.

Na de webinars in november en december hebben we in december een oproep gedaan om weer nieuwe deelnemers te krijgen om ondersteuning te krijgen in een van de genoemde toepassingen van variabele dosering of bemonstering.

Een seizoen lang precisielandbouw toepassingen voor de aardappelteelt

Het TIP project heeft voor 2021 een seizoen lang precisielandbouw toepassingen voor de aardappelteelt uitgewerkt.

Waaruit bestaat het pakket?

 • Plaatsspecifieke informatie over bemesting, aardappelmoeheid of vrijlevende alen
 • Interpretatie van de bodemanalyses (hulp bij bijv. raskeuze)
 • Taakkaart basisbemesting
 • Taakkaart pootafstand
 • Taakkaart bodemherbicide
 • Gewasmonitoring van plagen, ziekten of onkruiden met drones
 • Taakkaart overbemesting
 • Bodemvochtmonitoring
 • Taakkaart loofdoding

Er hebben zich 5 ondernemers aangemeld die vol enthousiasme met een aantal toepassingen aan de slag gaan. Dat is een mooi aantal met een mooie spreiding over het gebied. Voor iedere deelnemer kunnen we op basis van de gegevens van een eigen perceel de verschillende toepassingen voorbereiden. Niet elke toepassing zal ze aanspreken of passen bij elk bedrijf, daarom worden van een of meerdere toepassingen per bedrijf geselecteerd, die we gezamenlijk zullen oppakken.

In januari zijn we begonnen met het verzamelen van de beschikbare data van de deelnemers of van andere bronnen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de percelen, die ze hebben opgegeven. Voor een aantal toepassingen is aanvullende data nodig waarvoor nu een bemonsteringsplan wordt gemaakt. Studenten van Terra worden actief betrokken bij de uitvoering en ondersteuning van de telers.

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem contact op!

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.

TIP update

We hebben in 2020 een wat chaotische start gehad doordat we vlak voor het groeiseizoen ineens geconfronteerd werden met een onzekere situatie rondom corona. In deze bijzondere periode werd online werken en online bijeenkomsten organiseren ineens de standaard.

Zo vlak voor het groeiseizoen was het even schakelen om met iedereen ineens anders te gaan communiceren. Ondanks dat alles hebben we  toch een aantal proeven kunnen opzetten.

 1. Variabel poten van zetmeelaardappelen op basis een potentiekaart van satellietdata.
 2. Variabel bijbemesten zetmeelaardappelen op basis chlorophyl-kaart van satellietdata en NDRE-kaart uit biomassasensor van de spuit.

Het lag in onze bedoeling om ook veldbijeenkomsten te organiseren om zo meer te horen van de deelnemers over hun keuzes. Ook hadden we graag de uitkomsten in een bijeenkomst in het najaar met jullie willen delen, maar ook dat was niet mogelijk. Hierdoor hebben we de uitwerking van de proeven nog onvoldoende met jullie kunnen delen, maar daar komen we later nog op terug.

In de tussentijd hebben we wel een aantal webinars georganiseerd.

 • Taakkaart maken – Een serie van 4 webinars meer gericht op het in technische zin werkend krijgen van een taakkaart.
 • Bemesting en bodemanalyse – webinar verzorgd door het HLB over hun analyse-methoden en adviezen
 • ´Precisielandbouw, wat kan ik er mee’ – webinar door de WUR over de verschillende toepassingen en de data en rekenregels, die daarbij van belang zijn.

De webinars zijn opgenomen en zullen voor de deelnemers op een later moment ook beschikbaar worden gesteld om terug te kijken.

Laten we hopen dat in de loop van 2021 we elkaar wel weer ‘live’ kunnen treffen.

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Dronehub GAE en Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.

TIP van start

Precisielandbouw eenvoudiger maken, dat is wat we willen bereiken met het POP3-project TIP (Toepassing Innovatieve Precisielandbouw technologie).

Binnen dit project zijn WUR en Regioleren AOC Terra samen met de experts van De Databoerin, DroneHub GAE en Hilbrands Laboratorium B.V., er om telers helpen met het oplossen van hun precisielandbouw-vragen.

Afgelopen week hebben we ons met een groep telers en studenten gebogen over taakkaarten. Als je een taakkaart hebt gemaakt en je wilt variabel gaan doseren, hoe krijg je dit dan aan de praat op je machine?

Dit soort praktische vraagstukken, die worden aangedragen door de telers zelf, komen aan de orde bij de studiegroepen in de Veenkoloniën van het project TIP.

Ook interesse? Voor meer informatie of deelname kunt u contact leggen met Innovatie Veenkoloniën of een van de partners van dit project.

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Dronehub GAE en Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.

Slim sensoren inzetten voor beregening

Bij het gebruik van bodemvochtsensoren krijg je goed inzicht in de hoeveelheid vocht in de bodem. Bij een optimale vochtvoorziening zal het gewas zich ook optimaal kunnen ontwikkelen. Bij voldoende bemesting is vocht vaak de eerste beperkende factoren voor goede gewasontwikkeling.
De Sensoterra-sensoren geven het vochtgehalte weer in volume percentage vocht.

Steeds vaker krijg ik de vraag bij welk percentage is de vochtvoorziening op orde en bij welk percentage moet je beginnen met beregenen. Dat is een goede vraag. Hieronder kun je lezen hoe je dat kunt beoordelen voor je eigen situatie.

Wanneer moet je beginnen met beregenen?

Uiteraard is het type gewas en het groeistadium een belangrijke factor, die bepaalt of beregening noodzakelijke is.  Maar wanneer je kijkt naar het vochtpercentage, die de sensoren aangeven, dan is vooral ook de grondsoort waarin de sensor geplaatst is, van belang.

Elke grondsoort heeft een zogenaamde vochtkarakteristiek, uitgedrukt in de pF-curve. De pF-curve geeft de relatie aan tussen de zuigspanning en het percentage vocht in de grond. Hieronder zijn voor wat verschillende bodemsoorten de pF-curves aangegeven.

Echter niet alle vocht is de grond is voor de plant beschikbaar.
Globaal geldt dat planten nog goed vocht kunnen opnemen tot een zuigspanning van
2.7 `a 3. Naarmate de grond droger wordt, loopt de zuigspanning op en dan lukt het de plant onvoldoende om het vocht te onttrekken. De plant ondervindt dan de eerste tekenen van verdroging.

Welk percentage vocht bij de zuigspanning van 3 hoort, is dus afhankelijk van de grondsoort. De pF-curve van de grond kun je laten bepalen op basis van een monster (bijv. Eurofins-analyse), of de globale curve van de grondsoort hanteren, zoals hierboven gegeven.

En hoeveel moet je dan beregenen?

Als je dan gaat beregenen, hoe groot is dan een effectieve gift?
Ook dat kunnen we aan de hand van de pF-curve aflezen. Bij pF-waarde 1,8 à 2 ligt de veldcapaciteit; dit is het vochtpercentage waarbij de grond verzadigd is. Wordt er nog meer water door regen of beregening toegevoegd, dan zal het meerdere wegzakken naar diepere lagen. Om meer water te geven dan verzadiging is dus niet verstandig, omdat het water niet beschikbaar blijft voor de plant en voedingsstoffen zullen uitspoelen.

De gewenste gift is tevens afhankelijk van de effectieve bewortelingsdiepte. Hoe dieper het gewas wortelt, hoe meer vocht er kan worden onttrokken. En dus heeft het zin om tot die diepte het vocht aan te vullen.
De gift kun je berekenen aan de hand van de volgende formule:

Beregeningsgift = (%vocht bij verzadiging – % actueel) x effectieve bewortelingsdiepte

Is de effectieve bewortelingsdiepte 30 cm, het actuele vochtpercentage 5% en het vochtpercentage bij verzadiging is 15%. Dan is de maximale nuttige gift 30 mm. Dit zou voor bij een gewasverdamping van bijvoorbeeld 5 mm per dag voldoende moeten zijn voor 6 dagen.

GEWASINDEX – hulp bij precisielandbouw

Een van de projecten die De Databoerin begeleidt is MAXSUS. Om met precisielandbouw resultaten te behalen is data een essentieel onderdeel. In 2018 zijn de deelnemes begonnen met data verzamelen op een groot aantal percelen. In dit artikel zal ik in gaan op het interpreteren van de gewasindexdata.

MAXSUS is als project gestart vanuit de wens van de deelnemende ondernemers om beter grip te krijgen op de factoren, die uiteindelijk de opbrengstbepalen. In grote lijnen kennen we natuurlijk het belang van een goede bodem, voldoende water en meststoffen en een goede gewasbescherming tegen ziekten en plagen. Maar hoe stuur je daar nu precies op? Want een perceel is niet homogeen en dus is ook de gewasontwikkeling niet homogeen. Vanuit de gedachte van duurzaamheid (MAXSUS staat voor Maximum Sustainable, maximaal duurzaam) willen we zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare resources en dus het gebruik zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de plant.

Een van de hulpmiddelen, die de telers al meerdere jaren inzetten zijn OptRx gewas-sensoren.  Globaal elke 10 dagen wordt de gewasindex NDRE gemeten.
Het gewas reageert op gunstige groei-omstandigheden, waardoor de sensor een hogere meetwaarde geeft. Op basis van de meetwaarden kunnen we een kaart maken waarin we de meetwaarden en de variatie in het perceel in beeld krijgen.

Het is echter nog niet zo eenvoudig om die kaartjes te interpreteren.
Allereerst, wat zegt de absolute waarde? Uit de ervaring, die we hebben opgedaan bij het verzamelen van veel meetwaarden van heel veel verschillende percelen (in 2019 in totaal 100 percelen, 528 ha), blijkt dat er verschillende factoren zijn waar je rekening mee moet houden. We meten met 3 setjes sensoren. Elk setje heeft een soort systematisch afwijking, de een meet altijd hogere waarden dan de ander. Dit leidt zelfs tot onderlinge competitie, waar de betreffende eigenaar niet echt wat aan kan doen.
Wanneer je verschillende rassen bekijkt, zie je ook vaak duidelijke verschillen met een scherpe overgang tussen de rassen, die niet naar de groeiomstandigheden zijn terug te leiden. Het is dus soms gewoon een ras eigenschap.

Wat zegt de relatieve waard dan? Het is dus belangrijk om te kijken naar de verschillen. De verschillen in ruimtelijke zin, de verspreiding over het perceel, en de verschillen in de loop van de tijd.

Dus de vraag rijst, welk moment moet je meten en wat zegt die waarde dan.
Als je de kaartjes bekijkt, dan is er niet altijd een goede of slechte plek aan te wijzen. Een goede plek kan op enig moment weer een lagere waarde hebben dan de rest en dan daarna toch ook weer beter presteren. En als je de grafieken bekijkt, dan zie je bepaalde percelen in het begin hoge waarden geven, maar dan naar het einde van het groeiseizoen sterker teruglopen dan de rest.
Uit analyse van de data bleek al snel dat er niet één specifiek moment is aan te wijzen, die de uiteindelijk een goede opbrengst voorspelt. Maar wanneer je het gehele oppervlakte onder de grafiek bekijkt, dus het gebied tussen de grafiek en de x-as, dan blijkt wel dat er een verband is tussen die oppervlakte en de uiteindelijke opbrengst. En de opbrengst is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat.

Dit was een inkijkje in de bevindingen op basis van de gewassensoren, in een volgend artikel zullen we ingaan op andere soorten data, die in het project worden verzameld en geanalyseerd.

Heb je ook behoefte aan hulp bij het verwerken of interpreteren van de data, of zie je kansen voor Precisielandbouw op jouw bedrijf, laat het ons weten. We denken graag met je mee.

Laten we samen werken aan resultaten.

Variabel aardappels poten, hoe doe je dat?

Met precisielandbouw wil je zo goed mogelijk inspelen op de verschillen in de bodem en het gewas voor het optimale rendement. Precisielandbouw gaat daarom hand in hand met de machines om plaatsspecifiek te kunnen werken. Een machine wordt meestal gekocht voor een groot aantal jaren en men wil bij de keuze ook voorbereid zijn op de toekomst. We zien steeds vaker dat daarom de mogelijkheden voor precisielandbouw in de keuze worden meegenomen.

Men begint met het gebruik van de machine, zonder deze extra mogelijkheden te benutten, omdat de kennis en ervaring ontbreekt. Zo ook bij een pootmachine, die variabel kan poten.

In het project Toepassing Innovatieve Precisielandbouwtechnologie in de Veenkoloniën demonstreren we in een studiegroep van telers en studenten van Terra variabel poten in de zetmeelaardappelteelt.

Vele onderzoeken en literatuur richten zich op ‘het in de maat houden van pootaardappelen’, maar wij kijken vooral naar de mogelijkheden om de algehele opbrengst te verhogen door variabel te poten.

Bodemkaart

Met plaatsspecifiek poten zorg je dat de plantafstand wordt aangepast aan groeipotentie, die er voor de planten is. Dit wordt binnen een perceel bepaald door de bodemeigenschappen. Eenzelfde ras telen op kleigrond of zandgrond resulteert in een ander aantal stengels per struik. Dit betekent dus ook dat de ideale pootafstand niet dezelfde is naargelang de grondsoort. Als een perceel voldoende heterogeen is, kan het nuttig zijn om variabel te gaan poten.

De elektrische geleidbaarheid (EC) van de bodem is onder andere een indicatie voor de het kleigehalte en/of de aanwezigheid van organische stof in de bodem. De EC wordt gemeten met een bodemscan. Wanneer het perceel voor variabel poten in kaart is gebracht met een bodemscan, zoals EM38, SoilXplorer of Veris, dan is dit een goede basis voor de taakkaart

Groeipotentieel

Maar er kan ook in bredere zin gekeken worden naar de variatie in groeipotentie voor de planten. Op plaatsen waar de groeiomstandigheden minder zijn, zoals in de schaduw van de bomen, of op droge plekken, zou men minder aardappelen kunnen poten zodat ze meer licht, water en mineralen ter beschikking hebben per plant. Hierdoor zal de plant in theorie meer opbrengst geven.

De EC van de bodemscan kan gebruikt worden om het groeipotentieel te bepalen, maar meerjarige satellietbeelden geven hiervoor ook een heel betrouwbaar beeld. Bodem-gerelateerde verschillen komen vaak terug in alle gewassen en dus maakt het dan voor de vergelijking niet veel uit dat er in de jaren verschillende gewassen stonden, zoals in deze afbeelding op basis van de satellietbeelden van 2015-2019.

Taakkaart

Voor de demonstratie van het variabel poten was geen bodemscandata beschikbaar en daarom hebben we gebruik gemaakt van de bodempotentie of productiviteitsklasses op basis van satellietbeelden van 2016-2019.

Het perceel is ingedeeld in 4 klassen. Op de plekken met de hoogste productiviteit worden de meeste planten gezet (geringere plantafstand) en op de plekken met de laagste productiviteit, de minste (grotere plantafstand). Omdat we geen open plekken willen, waar veel onkruid zich kan ontwikkelen, is de maximale pootafstand op 33 cm aangehouden.

Er zijn stroken variabel gepoot en stroken op de standaard pootafstand. Zo kunnen we in een later stadium goed zien wat het effect is geweest.  De standaard pootafstand is 29 cm.

Meer weten over precisielandbouw toepassingen in het project TIP, volg de blogs op de TIP-pagina, of bezoek Innovatie Veenkolonieën.

Meer profijt op de boerderij

Boeren streven naar hogere veldopbrengsten, betere kwaliteit producten en meer duurzaamheid in de teelt, terwijl dat het financiële rendement minimaal op peil moet worden gehouden. Sterker nog, al die inspanning moet toch ook gewoon leiden tot een hoger rendement.

Datatechnologie en sensoren bieden kansen om de landbouw duurzamer en efficienter te maken door rekening te houden met lokale variaties in bodem, gewas en atmosfeer. Men noemt dit Smart farming.

Smart farming

Deze vernieuwde vorm van landbouw biedt kansen met betere, actuele en ‘op de vierkante meter nauwkeurige’ informatievoorziening voor beslissingsondersteuning van de teeltplanning tot en met de oogst.

Met data van verschillende bronnen, zoals bodeminformatie, gewasinformatie, informatie over meststoffen, weersverwachting en gewasbescherming onderbouwen we de vakkennis van de teler.
Het combineren van data en informatie leidt tot nieuwe inzichten, betere beslissingen en verhoging van de productiviteit.

Praktisch gezien zijn er vele mogelijkheden, maar hoe kun je de eerste stappen zetten?  De Databoerin helpt boeren om grip te krijgen op deze digitale uitdagingen.

Waar moet je beginnen? Of liever gezegd, waar wil je beginnen? Want uiteraard staan de wensen van de teler voorop. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen of specifieke belangstelling.
Daarom doen wij eerst een Quickscan, zodat we inzicht hebben in de behoeften. Misschien heb je al eens een proef gedaan met een bodemscan, of heb je al opbrengstdata van een aantl jaren, waar je niets mee doet. Dat kan een goed startpunt zijn.

Gewoon beginnen

De beste ervaring krijg je door gewoon te beginnen. Praktische ervaring opdoen en stap voor stap ervaren wat het beste past bij jouw situatie.

Wij willen ook jou hiervan laten profiteren.

Neem dan contact (info@databoerin.nl) met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen met praktische oplossingen.

Wij maken o.a. :

 • taakkaarten 
 • opbrengstkaarten,
 • as-applied kaarten
 • of analyses van verschillende soorten data

En uiteraard begeleiding van A to Z; zo beperkt of uitgebreid als jij dat wilt.