Uitgelicht

Bodem in kaart

In de praktijk van precisielandbouw zien we vaak dat de eerste stap bestaat uit de gegevens over de boerderij, zoals van de bodem en het gewas, letterlijk in kaart. Hierdoor wordt de variatie in het veld goed zichtbaar en daarmee tastbaarder. De herkenning van de verschillen leidt tot de bewustwording bij de boeren dat ze deze verschillen eigenlijk elk jaar wel op hun veld terugzien, maar niet gebruiken om te sturen.

Hoe breng je dan de variatie in kaart?

Laten we beginnen bij de bodem.
Veel van de variatie in gewasontwikkeling is terug te voeren naar bodemverschillen. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk om te beginnen bij de bodemverschillen. Sinds een aantal jaren zijn er verschillende bodemscans in omloop. Een relatieve nieuwkomer met veel potentie is de SoilXplorer. Deze scan heeft als voordeel, dat eigenlijk het hele jaar door gescand kan worden, omdat de scanner op 30 cm boven de grond kan meten. Ook als er een (opkomend) gewas, een groenbemester, of een stoppel staat, kan de SoilXplorer zijn werk doen.

Met een snelheid tot wel 15 km per uur kan de scan worden uitgevoerd, door parallele banen over het perceel te maken. De software gebaseerd op wetenschappelijke kennis, zorgt voor het samenstellen van een bodemkaart en de indeling in betrouwbare bodemzones.

Service

Bij De Databoerin zijn al een aantal jaren bezig om de boeren hierbij te begeleiden, of dit volledig voor ze te verzorgen. Want zeg nou zelf, als je na een lange dag van de trekker stap heb je toch helemaal geen zin om ook nog eens uitgebreid de verzamelde data te moeten verwerken.
In het kader van het MAXSUS project (mede mogelijk gemaakt door de EU en de provincie Drenthe) hebben we ook de keuze gemaakt voor de SoilXplorer en zijn we begin dit jaar begonnen met de eerste hectares en dat levert een hoop herkenning op.
Dat is SMART FARMING, inzicht krijgen en data-gestuurd werken.

Toepassing

Het in beeld brengen van de verschillen met sensoren en drone- en satellietbeelden is de laatste jaren al aardig uitgekristalliseerd. De vervolgstap om op deze data te gaan sturen is bedrijfsspecifiek. We kunnen leren van de voorbeelden van anderen om de pootafstand of zaaizaad hoeveelheid te variëren op basis van de potentie van de bodem. Of compost of bemesting af te stemmen op de behoefte van de bodem en het gewas. Iedereen doet dat al jaren per perceel, waarom niet per bodemzone als dat kan? Zelfs met aardappelopslag bestrijden kan de link met de bodem worden gelegd, omdat hoeveel opslag die er overblijft afhankelijk kan zijn van de ondergrond.

Belangrijke les

De belangrijkste les is om gewoon ergens te beginnen. Wanneer je helemaal vooraf wilt berekenen hoeveel je kunt besparen of verdienen met precisielandbouw, dan leg je de innovatie stil. Je moet eerst in beeld hebben waar de potentie ligt voor verbetering, of besparing en dat inzicht krijg je door te gaan DOEN. De eerste stappen liggen steeds meer binnen handbereik en kunnen gezet worden tegen redelijke kosten.

Laten we samen werken aan resultaten.

Meer profijt op de boerderij

Boeren streven naar hogere veldopbrengsten, betere kwaliteit producten en meer duurzaamheid in de teelt, terwijl dat het financiële rendement minimaal op peil moet worden gehouden. Sterker nog, al die inspanning moet toch ook gewoon leiden tot een hoger rendement.

Datatechnologie en sensoren bieden kansen om de landbouw duurzamer en efficienter te maken door rekening te houden met lokale variaties in bodem, gewas en atmosfeer. Men noemt dit Smart farming.

Smart farming

Deze vernieuwde vorm van landbouw biedt kansen met betere, actuele en ‘op de vierkante meter nauwkeurige’ informatievoorziening voor beslissingsondersteuning van de teeltplanning tot en met de oogst.

Met data van verschillende bronnen, zoals bodeminformatie, gewasinformatie, informatie over meststoffen, weersverwachting en gewasbescherming onderbouwen we de vakkennis van de teler.
Het combineren van data en informatie leidt tot nieuwe inzichten, betere beslissingen en verhoging van de productiviteit.

Praktisch gezien zijn er vele mogelijkheden, maar hoe kun je de eerste stappen zetten?  De Databoerin helpt boeren om grip te krijgen op deze digitale uitdagingen.

Waar moet je beginnen? Of liever gezegd, waar wil je beginnen? Want uiteraard staan de wensen van de teler voorop. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen of specifieke belangstelling.
Daarom doen wij eerst een Quickscan, zodat we inzicht hebben in de behoeften. Misschien heb je al eens een proef gedaan met een bodemscan, of heb je al opbrengstdata van een aantl jaren, waar je niets mee doet. Dat kan een goed startpunt zijn.

Gewoon beginnen

De beste ervaring krijg je door gewoon te beginnen. Praktische ervaring opdoen en stap voor stap ervaren wat het beste past bij jouw situatie.

Wij willen ook jou hiervan laten profiteren.

Neem dan contact (info@databoerin.nl) met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen met praktische oplossingen.

Wij maken o.a. :

  • taakkaarten 
  • opbrengstkaarten,
  • as-applied kaarten
  • of analyses van verschillende soorten data

En uiteraard begeleiding van A to Z; zo beperkt of uitgebreid als jij dat wilt.