De Databoerin


Smart farming advies

De Databoerin is een onafhankelijk adviesbureau

waar wij ons richten op de versterking van het boerenvakmanschap door de toepassing van Smart Farming technologie.

Digitale dienstverlening op maat

Data over de bodem, het gewas en het weer vormen de basis voor gewasmonitoring en gewasoptimalisatie.

Bij De Databoerin bieden wij dienstverlening op maat en zorgen we voor het verzamelen, in kaart brengen, analyseren en interpreteren van de juiste data voor agrarisch ondernemers.

Met de juiste informatie, de juiste beslissingen

Drone-data

Drones bieden inzicht in gewasontwikkeling voordat verschillen met het blote oog zichtbaar zijn en met nauwkeurigheid tot op plantniveau.

Bodemvochtsensoren

Inzicht in de vochtvoorziening van de plant zorgt dat stagnatie in de groei wordt voorkomen voor een zo hoog mogelijke opbrengst

Over ons

Het is mijn passie om voor agrarisch ondernemers relevante informatie te halen uit data over bodem, gewas en klimaat.