Boek resultaat met Smart farming!

De Databoerin

Smart farming voor iedereen!

Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.


De Databoerin is een onafhankelijk agrarisch adviesbureau

Wij richten ons op de versterking van het boerenvakmanschap door de toepassing van Smart Farming technologie. Data over de bodem, het gewas en het weer vormen de basis voor gewasoptimalisatie, opbrengstverhoging en duurzame maatregelen.

Met de juiste informatie, de juiste beslissingen

Advies en begeleiding

De Databoerin geeft individuele begeleiding aan agrarische bedrijven over alle aspecten van SmartFarming.

Wij zorgen dat alle ingredienten aanwezig zijn en begeleiden u desgewenst stap voor stap in het toepassen van smart farming

Eenvoudig te gebruiken gegevensplatform

DE DATABOERIN BIEDT EEN EENVOUDIG PLATFORM MET INTUITIEVE TOOLS VOOR SMART FARMING,
MET MEERJARIGE REEKSEN VAN SATELLIEDATA EN MOGELIJKHEDEN VOOR HET BEHEREN VAN EIGEN DATA, ZOALS VAN BODEMSCANS, GEWASSENSOREN EN OPBRENGSTMETERS, HET UITVOEREN VAN ANALYSES EN HET MAKEN VAN TAAKKAARTEN VOOR PLAATSSPECIFIEKE MAATREGELEN.

Workshops en studiegroepen

IN WORKSHOPS EN STUDIEGROEPEN KRIJGT U UITLEG OVER DE BESCHIKBARE TECHNOLOGIE EN DATA.

IN DE STUDIEGROEPEN KUNT U SAMEN MET COLLEGA’S AAN DE SLAG MET VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN SMART FARMINGEN EN DE ERVARINGEN DELEN.

Wist je dat het verzamelen van gegevens een van de beste manieren is om meer inzicht te krijgen en zo meer rendement uit je boerderij te halen!

Data over de bodem, het gewas en het weer vormen de basis voor gewasoptimalisatie, opbrengstverhoging en duurzame maatregelen. Wanneer er zich problemen in de bodem voordoen, zoals storende lagen of sterke variatie in samenstelling, dan heb je gegevens nodig om daarop te sturen.
Wanneer het gewas zich niet overal gelijk ontwikkelt, door vocht of bemestingtekort, dan heb je gegevens nodig om de juiste maatregelen te treffen.

De landbouw is steeds meer data-intensief geworden.

Photo by Pilot On Demand

Data collectie

De Databoerin werkt samen met verschillende aanbieders van relevante data. Bij De Databoerin beheren we eventueel ook je eigen data, zoals opbrengstgegevens.

Photo by De Databoerin

Data analyse

Data omzetten in uitvoerbare informatie, daar draait het om. De Databoerin werkt hiervoor samen met verschillende partijen om het aanbod steeds verder uit te breiden.


Over De Databoerin

“Het is mijn passie om voor agrarisch ondernemers relevante informatie te halen uit data over bodem, gewas en klimaat.”


Laten we samen werken aan resultaten.