Advies en begeleiding

De landbouw staat voor steeds grote uitdagingen. Of het nu klimaatverandering is, met steeds extremere weersomstandigheden, of het is de regelgeving en de eisen vanuit de maatschappij. Als boer moet je continu bezig blijven om je aan te passen om het rendement van je bedrijf op peil te houden of proberen te vergroten. Het efficient omgaan met bedrijfsmiddelen, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook arbeid en machines biedt kansen voor een beter rendement, maar ook voor duurzaamheid.

Smart farming en digitalisering helpen bij het in kaart brengen van de knelpunten en kansen. Verzamelde data geven inzicht en vormen de basis voor plaatsspecifiek handelen door in te spelen op de specifieke behoefte van de planten en de bodem. De bodem en bodemvruchtbaarheid vormt het uitgangspunt voor een gezonde plantengroei.

De Databoerin biedt dienstverlening voor het versterken van het boeren vakmanschap door het gebruik van de digitale mogelijkheden. Ons uitgangspunt is Smart Farming toegankelijk te maken voor iedereen in de agrarische sector. Daarbij begeleiden we de boer stap voor stap om de mogelijkheden op zijn bedrijf te benutten en tegelijkertijd hem te ontzorgen. De boer kan bouwen op de kennis en ervaring van De Databoerin.

#smartfarming