Coaching en training

De Databoerin biedt digitale dienstverlening op maat.

Data over de bodem, het gewas en het weer vormen de basis voor gewasmonitoring en gewasoptimalisatie. Wij zorgen voor het verzamelen en in kaart brengen van verschillende databronnen en creeëren kaarten

#smartfarming

Wat kunnen wij voor je betekenen

  • Smart Farming advies aan agrarisch ondernemers en agribusiness
  • Studiegroepbegeleiding duurzame teelt en precisielandbouw
  • Ondernemerscoaching teeltinformatie voor agrarisch ondernemers
  • Maatwerk cursussen
  • Projectleiding en inhoudelijke projectondersteuning (o.a. POP3)
  • Advies en ontwerp van een kaartomgeving voor landbouw, natuur en recreatie