DUURZAAM BEREGENEN

close up photo of hose watering a plant

Zuinig met water

De laatste jaren hebben wel bewezen dat beregening steeds belangrijker wordt om de opbrengsten op niveau te houden. Lange droge perioden en zelfs een hittegolf doen de gewassen geen goed. Wanneer je met de beregening het vochtgehalte in de bodem op peil kunt houden, kun je zorgen dat het gewas in goede conditie blijft en de groei niet te veel beperkt wordt.

Allereerst is een goede planning nodig om de beschikbare beregeningscapaciteit zo goed mogelijk en op tijd in te zetten. Bodemvochtsensoren kunnen de vochttoestand in de bodem meten en helpen daarbij om te voorspellen wanneer de planten vochttekort zullen gaan krijgen.

De laatste jaren hebben ons ook geleerd dat we ook zuinig met water moeten omgaan. De nieuwste beregeningshaspels bieden hiervoor de mogelijkheid door variabel te doseren. Meer water op plekken waar de vochttoestand sneller terugloopt en minder op plekken waar het vocht langer vastgehouden wordt.

De vochttoestand van de bodem varieert ook met de bodemeigenschappen van het perceel. In het MAXSUS project hebben we de variatie in de bodem in kaart gebracht met de SoilXplorer bodemscan. Een van de parameters, die we daaruit kunnen afleiden is het vochthoudend vermogen van de bodem. Dit biedt dus een goede basis voor een taakkaart voor de beregening.

Als voorbeeld hebben we een perceel genomen, waarbij we 2 tracks met de beregeningshaspel kunnen maken. De puntjes vormen het traject van de beregeningsmachine. Voor elk puntje kan de cirkel worden bepaald, die met de beregeningshaspel wordt beregend (een cirkel van 50m). Voor elke cirkel is het vochthoudend vermogen van de grond berekend.

Op basis van die berekening is een taakkaart gemaakt voor de relatieve watergift ten opzichte van gemiddeld.

Deze aanpak heeft een aantal voordelen, die we met deze taakkaart ook inzichtelijk kunnen maken. Er is nu gekozen voor 5 zones, omdat dit het maximaal aantal is, dat de beregeningshaspel aan kan, maar in principe is het mogelijk om elke 10m de gift te variëren, zoals ik het grid is aangegeven. Wanneer je het hele perceel zou afstemmen op de droogste plekken zou je bijna 3.5% meer water verbruiken, dan nu  op basis van deze taakkaart. Dit levert een besparing op in water, maar uiteraard ook in verbruikte energie. Tenslotte krijgt door het variëren van de watergift het gewas op elk plek wat het nodig heeft, waarbij uit- en afspoeling wordt voorkomen.

%d bloggers liken dit: