Samen stappen zetten met Smart Farming

Als geinteresseerde in Precielandbouw of Smart Farming is het volgen van NPPL, de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw, aan te raden. Vele nieuwe technieken worden door de deelnemers, onder begeleiding van de deskundigen van de WUR, uitgeprobeerd. Eenvoudig is dat niet, maar er worden stappen gezet. Uit de evaluatie. die onlangs in de Boerderij verscheen, bleek dat van een olievlekwerking nog niet zoveel sprake is. Zonder de begeleiding van de experts, lijkt het toch lastig om stappen te zetten.

Data-gedreven oplossingen

Bij De Databoerin zijn we al een paar jaar bezig om boeren te ondersteunen in het gebruik van data-gedreven oplossingen. Alle nieuwe technologiën beloven een verlichting van de werkzaamheden, maar dat vraagt wel eerst tijd om je de techniek eigen te maken. Dat geldt ook voor nieuwe technologiën, die data genereren, zoals een opbrengstmeter of een drone met een camera voor gewasmonitoring. Ook die vragen tijd om de data goed op te slaan, te verwerken tot bruikbare informatie en te interpreteren, zodat je beslissingen kunt nemen. We merken dat er veel agrarisch ondernemers zijn, die wel willen investeren in de techniek, maar vooral aanlopen tegen het interpreteren van de data.

Al vele jaren wordt er geschreven dat beslissingondersteunende systemen alle problemen gaan oplossen. Ik heb mijn twijfels. Boeren is namelijk een complex vak, elke dag worden op basis van heel veel verschillende informatiebronnen beslissingen genomen. Voorlopig kunnen beslissing-ondersteunende systemen je slechts op onderdelen helpen om op data gebaseerd adviezen te geven. Naar mijn idee zitten we in het stadium dat je met data beter geïnformeerd bent en dus beter onderbouwd beslissingen kunt nemen. Het is aan ons als ‘techneuten’ om het boerenvakmanschap te ondersteunen.

Je hoeft geen expert te zijn om rendement te halen uit de mogelijkheden.

Samenwerking met verschillende expertises zie ik als oplossing van dit probleem. De Databoerin zoekt ook de samenwerking op. Wij zijn goed in het verwerken en interpreteren van data, maar als een klant een drone wil kopen, dan moet ik toch echt te raden gaan bij de drone-experts. En als de klant een drone gekocht heeft, dan wil je graag dat de klant geholpen wordt bij het leren bedienen van de drone, maar ook bij het leren verwerking van de data.

De Databoerin is daarom op verschillende vlakken bezig om samenwerking met partners aan te gaan, zodat we samen de klant kunnen ondersteunen van techniek naar toepassing.
Dat kan bestaan uit een basisopleiding tot een begeleidingstraject waarbij de ondernemer steeds beter in staat is zelfstandig zijn Smart Farming doelen te bereiken.

Met Yuneec Experience Center Nederland hebben we onlangs deze samenwerking verder vorm gegeven. Wij staan open voor meer.

Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht

%d bloggers liken dit: