Kansen met digitalisering

‘Als je processen digitaliseert, ben je niet alleen efficiënter, maar je faalkosten gaan ook omlaag’

Onlangs las ik een artikel over de ‘Nationale benchmark 2022 Digitalisering in de installatietechniek’, een heel ander vakgebied, maar de gelijkenis met de agrarische sector trof mij wel.

“Bedrijven in de installatietechniek hebben het door oplopende materiaalkosten en hoge looneisen nu best pittig. Daarnaast zorgt de vergrijzing op de werkvloer voor flinke veranderingen; een nieuwe digitale generatie komt eraan. Bedrijven kunnen meegaan in die trend door bijvoorbeeld werkprocessen te digitaliseren. Hoewel die urgentie voelbaar is, blijft de uitvoering vaak achter. Toch is elke workflow te digitaliseren en zijn er kansen genoeg. Je moet ze alleen nog grijpen!”[1]


[1] Citaat uit: https://www.ecisolutions.com/nl/blog/cloud-computing/kansen-workflows-digitaliseren-installatietechniek/

Als ik de woorden ‘Bedrijven in de installatietechniek’ vervang met ‘Agrarische bedrijven’, dan kan de rest van de tekst blijven staan.

De grote mate van versnippering in het datalandschap, maakt het lastig om stappen vooruit te zetten. Boerendata ligt verspreid over allerlei systemen van verschillende organisaties. Hoe is het dan mogelijk om overzicht te houden over al je data, laat staan inzicht te krijgen over je bedrijfsvoering. Gelukkig is er op dit moment bij de steeds meer aanbieders het besef, dat de boer weer aan het roer moet met zijn eigen data.

Digitalisering geeft inzicht in waar de kosten liggen, maar vooral ook waar de opbrengsten liggen. In de agrarische sector zijn de resources waar je gebruik van maakt naast trekkers en machines, de bodem, het weer en het gewas. Factoren, die wat op korte termijn minder ‘planbaar’ zijn, maar juist daardoor wel heel belangrijk om in de gaten te houden. Digitalisering en het bij elkaar brengen van de verschillende databronnen geeft de mogelijkheden om nieuwe kennis op te bouwen en sturing te geven aan de keuzes, die gemaakt kunnen worden voor optimalisatie en verduurzaming.

Uit het onderzoek in de installatietechniek bleek dat bedrijven vaak pas reageren als er zich  problemen voordoen. Ze proberen de problemen op te lossen met Excel, maar dat maakt de problemen alleen maar erger. Voor een boerenbedrijf begint het krijgen van overzicht en inzicht bij het hebben van een goed perceelmanagementsysteem. Alle informatie van de teelt, of grasland, wordt gekoppeld aan het perceel. Of het nu gaat over de bodemmonsters, de bodemscan of de sensordata, overzicht op perceelsniveau geeft inzicht op teelt of bedrijfsniveau.

Toch is digitalisering niet meteen een garantie op succes.

Het vraagt wel wat van de ondernemer om op data gebaseerde keuzes te maken. Zonder een duidelijk plan wordt het lastig om in beweging te komen. Je hebt ook mensen nodig, die je kunnen helpen om de benodigde digitale kennis en vaardigheden te krijgen. Een andere voorwaarde is een systeem dat aansluit bij de praktijk en wil meebewegen met de vragen van de ondernemers. Die combinatie zorgt ervoor dat je klaar bent voor de toekomst.

Wil je meer weten over de kansen met digitalisering in de landbouw? De Databoerin helpt je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier en laat je telefoonnummer achter, zodat we je kunnen terugbellen, of mail naar info@databoerin.nl.

Geef een reactie

%d