TIP update

We hebben in 2020 een wat chaotische start gehad doordat we vlak voor het groeiseizoen ineens geconfronteerd werden met een onzekere situatie rondom corona. In deze bijzondere periode werd online werken en online bijeenkomsten organiseren ineens de standaard.

Zo vlak voor het groeiseizoen was het even schakelen om met iedereen ineens anders te gaan communiceren. Ondanks dat alles hebben we  toch een aantal proeven kunnen opzetten.

  1. Variabel poten van zetmeelaardappelen op basis een potentiekaart van satellietdata.
  2. Variabel bijbemesten zetmeelaardappelen op basis chlorophyl-kaart van satellietdata en NDRE-kaart uit biomassasensor van de spuit.

Het lag in onze bedoeling om ook veldbijeenkomsten te organiseren om zo meer te horen van de deelnemers over hun keuzes. Ook hadden we graag de uitkomsten in een bijeenkomst in het najaar met jullie willen delen, maar ook dat was niet mogelijk. Hierdoor hebben we de uitwerking van de proeven nog onvoldoende met jullie kunnen delen, maar daar komen we later nog op terug.

In de tussentijd hebben we wel een aantal webinars georganiseerd.

  • Taakkaart maken – Een serie van 4 webinars meer gericht op het in technische zin werkend krijgen van een taakkaart.
  • Bemesting en bodemanalyse – webinar verzorgd door het HLB over hun analyse-methoden en adviezen
  • ´Precisielandbouw, wat kan ik er mee’ – webinar door de WUR over de verschillende toepassingen en de data en rekenregels, die daarbij van belang zijn.

De webinars zijn opgenomen en zullen voor de deelnemers op een later moment ook beschikbaar worden gesteld om terug te kijken.

Laten we hopen dat in de loop van 2021 we elkaar wel weer ‘live’ kunnen treffen.

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Dronehub GAE en Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

%d