TIP van start

Precisielandbouw eenvoudiger maken, dat is wat we willen bereiken met het POP3-project TIP (Toepassing Innovatieve Precisielandbouw technologie).

Binnen dit project zijn WUR en Regioleren AOC Terra samen met de experts van De Databoerin, DroneHub GAE en Hilbrands Laboratorium B.V., er om telers helpen met het oplossen van hun precisielandbouw-vragen.

Afgelopen week hebben we ons met een groep telers en studenten gebogen over taakkaarten. Als je een taakkaart hebt gemaakt en je wilt variabel gaan doseren, hoe krijg je dit dan aan de praat op je machine?

Dit soort praktische vraagstukken, die worden aangedragen door de telers zelf, komen aan de orde bij de studiegroepen in de Veenkoloniën van het project TIP.

Ook interesse? Voor meer informatie of deelname kunt u contact leggen met Innovatie Veenkoloniën of een van de partners van dit project.

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Dronehub GAE en Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

Geef een reactie

%d