TIP verder in 2021

TIP gaat door!

Het is voor sommigen misschien een poos stil geweest, maar ondertussen hebben we niet stil gezeten. Laten we met dit bericht weer iedereen bijpraten.

Na de webinars in november en december hebben we in december een oproep gedaan om weer nieuwe deelnemers te krijgen om ondersteuning te krijgen in een van de genoemde toepassingen van variabele dosering of bemonstering.

Een seizoen lang precisielandbouw toepassingen voor de aardappelteelt

Het TIP project heeft voor 2021 een seizoen lang precisielandbouw toepassingen voor de aardappelteelt uitgewerkt.

Waaruit bestaat het pakket?

  • Plaatsspecifieke informatie over bemesting, aardappelmoeheid of vrijlevende alen
  • Interpretatie van de bodemanalyses (hulp bij bijv. raskeuze)
  • Taakkaart basisbemesting
  • Taakkaart pootafstand
  • Taakkaart bodemherbicide
  • Gewasmonitoring van plagen, ziekten of onkruiden met drones
  • Taakkaart overbemesting
  • Bodemvochtmonitoring
  • Taakkaart loofdoding

Er hebben zich 5 ondernemers aangemeld die vol enthousiasme met een aantal toepassingen aan de slag gaan. Dat is een mooi aantal met een mooie spreiding over het gebied. Voor iedere deelnemer kunnen we op basis van de gegevens van een eigen perceel de verschillende toepassingen voorbereiden. Niet elke toepassing zal ze aanspreken of passen bij elk bedrijf, daarom worden van een of meerdere toepassingen per bedrijf geselecteerd, die we gezamenlijk zullen oppakken.

In januari zijn we begonnen met het verzamelen van de beschikbare data van de deelnemers of van andere bronnen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de percelen, die ze hebben opgegeven. Voor een aantal toepassingen is aanvullende data nodig waarvoor nu een bemonsteringsplan wordt gemaakt. Studenten van Terra worden actief betrokken bij de uitvoering en ondersteuning van de telers.

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem contact op!

Het project #TIP Toepassing Innovatieve Precisietechniek is een samenwerking tussen Wageningen Plant Research,  Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Innovatie Veenkoloniën en wordt mogelijk gemaakt door #ELFPO.
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

Geef een reactie

%d