Eerste stappen met Smart Farming

blue tractor next to white farm vehicle at daytime

Beginnen met Smart Farming is niet zo moeilijk als het in eerste instantie misschien lijkt. In deze blog neem ik je mee wat er bij komt kijken. Stap voor stap, zodat je gelijk aan de slag kunt.

Wat is Smart Farming eigenlijk precies?

Voor we beginnen, is het misschien handig om toe te lichten wat ik versta onder Smart Farming. Smart Farming is een vernieuwende vorm van landbouw, waarbij veel data gebruikt wordt om beslissingen over de teelt van gewassen beter te onderbouwen. Hierbij gebruik je actuele, historische en ‘op de vierkante meter nauwkeurige’ informatie van teeltplanning tot en met de oogst. Je kunt hierbij denken aan informatie van verschillende bronnen, zoals perceelsgrenzen en bodeminformatie van openbare bronnen, en weersgegvens van het KNMI, maar ook aan oogstgegevens van voorgaande jaren, informatie van bodemscans of bodembemonsteringen van je eigen bedrijf en sensordata van sensoren in het veld tot satellietbeelden uit de ruimte. Het combineren van al deze informatie geeft mogelijkheden voor nieuwe inzichten, betere beslissingen en verhoging van de productiviteit.

Wat verwacht je van Smart Farming?

Het is goed om bij jezelf na te gaan wat je beweegredenen zijn om je in Smart Farming te verdiepen. Dat verschilt nogal van ondernemer tot ondernemer.

Het zou kunnen zijn dat je op een steeds groter wordend bedrijf vooral behoefte hebt aan overzicht, simpel alle gegevens bij elkaar, zodat je de informatie snel kunt opzoeken of vergelijken. Dan heb je een ander stappelplan nodig dan wanneer je met gebruik van precisielandbouw je opbrengsten wilt verhogen. In alle gevallen biedt Smart Farming meer gemak, meer inzicht en meer mogelijkheden voor optimalisatie.

In deze blog beschrijf ik de eerste stappen, die eigenlijk voor iedereen van belang zijn.

Data verzamelen

Wanneer je meer data-gedreven wilt gaan werken, dan zul je eerst data moeten hebben. Denk nou niet direct dat je geen data hebt, want valt meestal reuze mee. En als je zelf de data niet hebt, zijn er allerlei openbare bronnen waar je interessante en bruikbare data vandaan kunt halen. Als je begint met alle data die je hebt eens op te zoeken en te ordenen, dan blijk al heel snel hoeveel data je hebt, maar ook dat als je beter overzicht krijgt met Smart Farming dat het dan ook veel eenvoudiger wordt om er meer gebruik van te maken.

Ik heb zoveel losse overzichtjes en bestandjes….

dat het een enorme winst is om alles overzichtelijk in één systeem te zetten, zodat ik alle informatie per perceel bij elkaar heb.
Veel informatie wordt geleverd in de mail, in een pdf-bestandje of een excel-sheet. Dat is misschien handig voor de leverancier, maar niet voor mij als ondernemer. Ik wil infomatie in een digitaal formaat dat ook in te lezen is een handig datasysteem.

Handig systeem

Wanneer je met begint met Smart Farming, dan is het misschien lastig om een goed systeem te vinden. Wat is een goed en betrouwbaar systeem? Is het simpel genoeg om mee te beginnen en uitgebreid genoeg dat je niet binnen een jaar al tegen de grenzen aanloopt? Het liefste wil je misschien een eenmalige aanschaf van software doen, maar alle systemen zijn op abonnementbasis. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig om de voorgaande stappen ook echt te hebben gedaan. Wat zijn je beweegredenen en wat wil je bereiken? Welke data heb je nu, of zou je in de toekomst willen gebruiken?

Toen ikzelf op zoek was naar een systeem had ik dezelfde vragen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een open systeem. Een systeem waar ik zowel mijn eigen data in kan opslaan, maar ook van mijn percelen direct actuele informatie van satellietbeelden krijg. Een systeem dat mijn eigen data veilig opslaat ‘in de cloud’, zodat ik op elk moment en op elke lokatie inzage heb in de opgeslagen informatie. Maar ook vind ik het belangrijk dat de data alleen gedeeld wordt met anderen als ik daar zelf toestemming voor geef, en als ik de data niet meer wil delen, dan kan ik ook direct het data-delen weer stopzetten. Voor mij is Geopard Agriculture dat systeem. Ik ben er erg tevreden over, vooral omdat het zo overzichtelijk is en veel mogelijkheden heeft voor vergelijkingen en taakkaarten maken.

Slimme naamgeving

In Smart Farming wil je over het algemeen data bij elkaar brengen om te kunnen vergelijken op veldveau. Het is verstandig om voor je veldnamen dus een eenduidelige en herkenbare benaming te kiezen. Vervolgens is een hoofdindeling van de gegevens per perceel handig. Zoals veldgrenzen, bodemdata, sensordata, opbrengstdata en taakkaarten of as-applied-data.. Met een bestandsnaam, die bovendien nog wat extra informatie bevat, hou je overzicht en gaat deze metadata niet verloren. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de datum waarop de data verzameld is en het systeem waarmee de data verzameld is (bijv. VERIS of SoilXplorer voor bodemscan data).

Visualisatie

Een eerste verkenning van de data begint met het visualisatie. Er zijn 2 krachtige manieren om op het oog al belangrijke trends of patronen te herkennen. Dat is door de data te presenteren op een kaart, zoals in Geopard Agriculture, of in een grafiek met bijvoorbeeld de spreiding van de waarden.

Conclusie

Smart farming is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met deze blog heb ik je hopelijk ook op weg geholpen met een paar tips. Mocht je nog extra hulp nodig hebben, stuur dan eens vrijblijvend een bericht.

Geef een reactie

%d